Portfolio

Sentica on tällä hetkellä aktiivinen omistaja 16 kohdeyhtiössä. Vuodesta 2004 lähtien olemme irtautuneet 23 kohdeyhtiöstä.

 

X

Chilit

Rakkaudesta IT-alaan ja asiakaspalveluun.

Chilit nykymuodossaan sai alkunsa, kun kaksi IT-palveluyhtiötä yhdistyivät uudeksi yhtiöksi Sentican ostaessa enemmistön molemmista yhtiöistä heinäkuussa 2016. Yhtiöitä yhdisti samankaltainen työnteon asenne, hyvä asiakaspalaute sekä toinen toistaan täydentävä palveluvalikoima ja asiakaskunta.

Chilit tarjoaa asiakkailleen parempaa IT-arkea tuottamalla palveluita ja -ratkaisuja käyttäjän taskusta pilveen. Chilitin pääasiallisia asiakkaita ovat monet kasvuyritykset, järjestöt, keskisuuret yritykset sekä ohjelmistolisenssien saralla myös isot kotimaiset yhtiöt. Joustavuus ja ensiluokkainen asiakaspalvelu ovat kaiken toiminnan keskiössä.

Sentica tukee yhtiötä palveluvalikoiman ja asiakaskunnan kasvattamisessa.

Toimiala: IT-palvelut
Liikevaihto: (2017): 33 MEUR
Toimitusjohtaja: Kimmo Juuti
Web: www.chilit.fi
Sijoitushetki: 7/2016
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Marjatta Rytömaa (kohdevastaava), Antti Keränen ja Mikael Autio

Citec

Teolliset investoinnit ovat moniulotteisia projekteja, jotka tehdään tiukalla aikataululla ja vaativat merkittäviä taloudellisia resursseja. Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että projektit etenevät suunnitellusti, ja että tuotanto voidaan aloittaa suunnitellussa aikataulussa.

Citec tarjoaa teknisen suunnittelun ja tiedonhallinnan palveluita asiakkailleen, joista moni toimii energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. Yritys voi vastata projektin suunnittelutyöstä tai vain osakokonaisuudesta asiakkaan tarpeista riippuen. Yrityksen intohimona on tarjota arvokkainta asiantuntemusta tehokkaimmalla tavalla.

Sentica omistusaikana Citecin kasvua on kiihdytetty useilla yritysostoilla keskeisillä toimialoilla. Yritys toimii 9 maassa Euroopassa ja Aasiassa, ja hyödyntää lähes 600 henkilön organisaatiotaan Intiassa tarjotakseen korkealuokkaista asiantuntemusta vaativissa globaaleissa projekteissa.

Toimiala: Tekninen konsultointi
Liikevaihto: (2017): 69 MEUR
Toimitusjohtaja: Johan Westermarck
Web: www.citec.com
Sijoitushetki: 5/2011
Rahasto: Sentica Buyout III
Deal team: Christer Niemi (kohdevastaava), Antti Keränen ja Mika Uotila

 

Coptersafety

Helikopterilentäjien simulaattorikoulutus vähentää merkittävästi onnettomuuksia, joista 80% tapahtuu lentäjän tekemän virheen seurauksena.

Coptersafety tarjoaa simulaattorilla tapahtuvaa koulutuspalvelua ammattipätevöityneille helikopterilentäjille. Asiakaskuntaan kuuluu maailman johtavia helikopterioperaattoreita ja julkisen sektorin toimijoita, jotka tuottavat palveluita esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudelle, etsintä- ja pelastustoimintaan sekä ambulanssihelikopteritoimintaan. Asiakkaat tulevat Suomeen koulutukseen Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.

Sentican mukaantulo mahdollisti toimialan historian suurimman investoinnin toteuttamisen: heinäkuussa 2016 yhtiö tiedotti rakennuttavansa 3,000m2 koulutuskeskuksen ja tilaavansa viisi uutta simulaattoria. Koulutuskeskus on valmistunut ja tällä hetkellä koulutusta annetaan kolmella simulaattorilla. Investoinnin jälkeen Coptersafetylla on toimialan monipuolisin simulaattorivalikoima ja yhtiö vahvistaa asemaansa ainoana riippumattomana toimijana. Coptersafety haluaa olla helikopterilentäjäkoulutuksen edelläkävijä, joka tarjoaa toimialan parhaan asiakaspalvelukokemuksen ja monipuolisimman palvelutarjooman. 

Toimiala: Koulutuspalvelut helikopterilentäjille
Liikevaihto: (2017): 6 MEUR
Toimitusjohtaja: Mikko Dahlman
Web: www.coptersafety.com
Sijoitushetki: 11/2015
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Antti Keränen (kohdevastaava), Christer Niemi ja Virva Vesanen

 

Func Food

Terveelliset elämäntavat ja hyvä kunto ovat menestyksen avaimia nykyisessä hektisessä maailmassa.

Func Food Group on funktionaalisiin ruokiin ja juomiin keskittyvä hyvinvointi- ja fitness-yhtiö. Func Foodin brändeihin kuuluvat muun muassa Suomen johtava urheiluravinnebrändi FAST, superfoodien pioneeri CocoVi sekä funktionaalinen juomabrändi Celsius. Funktionaaliset elintarvikkeet ovat yhä suositumpia ja sopivat mainiosti osaksi päivittäistä ruokavaliota jokaiselle terveellistä ruokavaliota ja elämäntapaa tavoittelevalle. 

Sentican tuella Func Food haluaa levittää sanaa terveellisistä elämäntavoista ja ruokavaliosta kuluttajille Suomessa ja naapurimaissa.              

Toimiala: Urheiluravinteet ja terveelliset välipalat
Liikevaihto: (2017): 40 MEUR
Toimitusjohtaja: Robin Lybeck
Web: www.funcfood.com
Sijoitushetki: 1/2014
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Mika Uotila (kohdevastaava), Antti Keränen ja Virva Vesanen

Purkupiha Group

Pura ja kierrätä.

Kasvanut ympäristötietoisuus ja vanhojen rakennusten sisältämät haitta-aineet korostavat laadukkaan purkamisen merkitystä. Nykyisin asbestin ja muiden haitta-aineiden poistaminen sekä purettujen rakennusmateriaalien uusiokäyttö ja kierrätys ovat olennainen osa lähes jokaista purkuprojektia.

Purkupiha Group tarjoaa luotettavana toimijana purkupalveluita kaikilla purkamisen osa-alueilla. Konsernin liiketoiminta koostuu massiivi- ja haitta-ainepurkamisesta sekä kierrättämisestä. Nämä kolme yhteistoiminnallista liiketoiminta-aluetta mahdollistavat kokonaisvaltaisen purkupalvelun toteuttamisen asiakkaille.

Sentica tukee konsernia vahvassa kasvussa, jotta täyden palvelun purkamista pystytään tarjoamaan jatkossa yhä laajemmalle asiakaskunnalle.

Toimiala: Purkaminen ja kierrätys
Liikevaihto: (2017PF): 22 MEUR
Toimitusjohtaja: Kari Kärkkäinen
Web: www.purkupiha.fi, www.dammega.fi
Sijoitushetki: 12/2017
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Timo Sarkki (kohdevastaava), Christer Niemi, Liisa Harjula ja Kai Vesikallio

RD Velho

RD Velho on älykkään liiketoiminnan kehittäjä sekä tuote- ja ohjelmistokehityksen ammattilainen.

Älykkäämpi maailma syntyy korkealaatuisen osaamisen, intohimon ja innovatiivisuuden tuloksena. Yhtiön ydinosaamisia ovat business design, tietojärjestelmät, sulautetut laitteet, mekaniikka ja muotoilu. RD Velho tarjoaa ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden digitalisoituvassa ympäristössä yhdistämällä tuotekehityksen, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehityksen.

RD Velhon visiona on suunnitella älykkäämmin toimivaa maailmaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua ja kehittyä asiakkaiden mielestä toimialan merkittävimmäksi toimijaksi ja tunnustetusti hyväksi työnantajaksi.

Toimiala: T&K palvelut
Liikevaihto: (2017): €16 million
Toimitusjohtaja: Mika Kiljala
Web: www.rdvelho.com
Sijoitushetki: 6/2017
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Marjatta Rytömaa (kohdevastaava), Pentti Tuunala ja Mikael Autio

Ropo Capital

Menestyminen nykypäivän kilpailluilla ja globaaleilla markkinoilla edellyttää yrityksiltä vahvuuksiensa tuntemista, niiden hyödyntämistä sekä panostamista eniten arvoa kasvattavaan toimintaan. Ydinliiketoiminnan ulkopuoliset hallinnolliset toiminnat kannattaakin tästä syystä usein ulkoistaa. Laskun elinkaaren hallinta on toiminto, jonka erikoistunut palveluntarjoaja voi järjestää kustannustehokkaalla ja ammattitaitoisella tavalla. Ydinliiketoimintaan keskittymisen ja kustannusten pienentymisen lisäksi merkittävänä etuna on myyntisaamisten kierron tehostuminen.  Lopputuloksena on manuaalisten työvaiheiden ja virheiden minimointi, kassavirran nopeutuminen sekä asiakaskokemuksen parantuminen.

Ropo Capital tarjoaa asiakkailleen laskun elinkaaren kattavaa palvelua, johon kuuluu laskujen lähetys eri kanavia pitkin, reskontran hoito, saatavien hallinta ja rahoitus. Yhtiön arvolupaus perustuu oman Ropo24- ohjelmistoalustan tuomaan automaatioon ja tehokkuuteen, ensiluokkaiseen asiakaspalveluun ja ketteriin käyttöönottoprojekteihin. Yhtiön ainutlaatuista palvelukonseptia täydentävät tinkimätön ammattitaito sekä kotimaiset vastuulliset arvot. Nämä luovat yhdessä ylivertaisen yhdistelmän, joka sopii kaiken kokoisille yrityksille.

Omistajapohjan laajentaminen vahvistaa Ropo Capitalin kasvumahdollisuuksia entisestään. Sentica jakaa avaintiimin näkemyksen yhtiön tulevaisuudesta, jonka lähtökohtana ovat ihmislähtöiset ja erottuvat palvelut, osaava henkilöstö sekä prosessien tehokas digitalisointi. Sentica on tukenut Ropoa yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämisessä, tiedonvälityspalveluja tarjoavan Enfo Zenderin yritysostossa ja on mukana viemässä Ropon uniikkia ja teknologialähtöistä palvelukonseptia seuraavalle tasolle.

Toimiala: Laskun elinkaaripalvelut
Liikevaihto: (2017): 37 MEUR
Toimitusjohtaja: Artti Aurasmaa
Web: www.ropocapital.fi
Sijoitushetki: 3/2016
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Pentti Tuunala (kohdevastaava), Johan Wentzel ja Reeti Saarinen

Secto Automotive

Vaivaton autoarki.

Secto tunnetaan ketteränä ja joustavana kotimaisena palveluyhtiönä. Secto tarjoaa yritysautoiluun sen mitä asiakkaat haluavat, leasingin lisäksi osamaksurahoituksen ja kannanhallinnan työkalut sekä palvelut auton koko elinkaarelle. Secto hakee asiakkaalle parhaan ratkaisun. Asiakkaat tykkäävät ja suosittelevat: ”Hämmentävän hienoa palvelua!”

Sectolaisille itselleen yritys on yhtä perhettä. Tekemistä draivaa vahva yhteishenki, inspiraatio ja rohkeus, puhumattakaan intohimosta autoihin. Sectolla puhelimeen vastaa oma yhteyshenkilö, joka muistaa, että ”niin, sullahan oli se Volvo…”

Sentica tukee Secton vahvaa kasvua ja strategiaa toimia alan edelläkävijänä ja uudistajana. Secton ainutlaatuisella liiketoimintakonseptilla on huikeat kasvumahdollisuudet.

Toimiala: Autoleasing
Liikevaihto: (2017): 181 MEUR
Toimitusjohtaja: Ville Alanen
Web: www.secto.fi
Sijoitushetki: 3/2014
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Liisa Harjula (kohdevastaava), Aitor de la Torre ja Johan Wentzel

 

Sisco

Tämän päivän asumisen keskeisiä trendejä ovat asuminen omakotimaisessa ympäristössä, ekologinen asuminen, yhteys luontoon, kompakti asuminen kohtuukokoisissa asunnoissa ja hyvä saavutettavuus työpaikkakeskittymistä. Moniin näihin trendeihin voidaan vastata puumoduuli- ja puuelementtirakentamisella, minkä hyötyihin lukeutuvat muun muassa rakentamisen nopeus, laadukkuus ja kohtuuhintaisuus. Kun huomioon otetaan itse rakennusmateriaali eli puu, joka on yksi harvoja ekologisia rakennusmateriaaleja, voidaan konseptin eduiksi lukea lisäksi parempi sisäilman laatu, kierrätettävyys ja vähäinen elinkaaren mittainen energiakäyttö. Modulaarinen rakentaminen ja puun käyttäminen rakennusmateriaalina onkin vahvassa kasvussa maailmanlaajuisesti.

Sisco Oyj on massiivipuurakenteisiin sekä moduuli- ja elementtiratkaisuihin erikoistunut rakennuttaja, joka keskittyy kohtuuhintaisten ja ekologisten massiivipuurakenteisten asuntojen tuotantoon kasvukeskuksissa. Siscon lähestyminen rakentamiseen vastaa moneen haasteeseen, joita esimerkiksi jatkuva kaupungistuminen luo. Siscon tarjoamat laadukkaat, ekologiset ja innovatiiviset ratkaisut vastaavat hyvin markkinakysyntään ja sen tarpeisiin tänään ja pidemmällä aikavälillä.

Sentican mukaantulon myötä Siscolla on entistä paremmat resurssit valitun kasvustrategian toteuttamiseen. Sentica tukee Siscoa yhtiön nykyisen ydinliiketoiminnan laajentamisessa ja konseptin kehittämisessä edelleen.

Toimiala: Asuinrakentaminen
Liikevaihto: (2017): 53 MEUR
Toimitusjohtaja: Tero Salo
Web: www.sisco.fi
Sijoitushetki: 11/2016
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Johan Wentzel (kohdevastaava), Eero Leskinen ja Reeti Saarinen

Solteq

Sähköinen kaupankäynti muuttaa ja haastaa perinteisiä tapoja käydä kauppaa mahdollistamalla uusia jakelukanavia sekä liiketoimintamalleja.

Suomen johtava sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen tarjoaja, kohdeyhtiömme Descom, yhdistyi heinäkuussa 2015 Solteqin kanssa. Uusi kokonaisuus on voimakkaasti kasvava monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani.

Sentican mukanaoloaikana Descomin orgaanista kehitystä ja kasvua tuettiin kolmella yritysostolla. Solteq jatkaa vahvaa kasvua ja luo asiakkailleen uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita hankinnan, myymäläverkoston ja verkkoliiketoiminnan alueella.

Toimiala: IT-palvelut
Liikevaihto: (2017): 62 MEUR
Toimitusjohtaja: Olli Väätäinen
Web: www.solteq.com
Sijoitushetki: 7/2009
Rahasto: Sentica Buyout III
Deal team: Mika Uotila (kohdevastaava)

SuperPark

Vielä muutama sukupolvi sitten suurella osalla maailman lapsista oli milloin tahansa mahdollisuus lähteä ulos liikkumaan ja leikkimään asuinympäristöissään sijaitseviin pihoihin, puistoihin ja metsiin. Kaupungistumisen myötä nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi, ja monilla alueilla ei ole enää helppoa löytää leikkipaikkoja. Liikunta onkin nykyisin monelle lapselle ja nuorelle enemmänkin vakavasti otettava urheiluharrastus kuin tapa pitää hauskaa ja nauttia. Samaan aikaan verkko- ja mobiilipelaamisen houkuttelevuus ja nopeatempoisuus ovat nostaneet vaatimustasoa joka asetetaan myös fyysisille vapaa-ajan aktiviteeteille.

SuperPark vastaa moniin näistä nykypäivän haasteista arvolupauksellaan, jossa yhdistyvät ilo, ystävyys ja parempi terveys. Yhtiö kehittää ja operoi sisäaktiviteettipuistoja, joissa lapset, nuoret ja aikuiset pääsevät liikkumaan ja viihtymään innostavassa, siistissä ja turvallisessa ympäristössä. Konsepti perustuu hybridimalliin, joka sisältää kolme eri kokonaisuutta saman puiston sisällä (seikkailualueen, peliareenan ja freestyle-hallin), sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen niin aktiviteeteissa kuin liiketoiminnan ohjaamisessa. Oman vapaa-ajan viettämisen lisäksi puistot tarjoavat otollisen ympäristön esimerkiksi syntymäpäiväjuhlille, luokkaretkille, liikuntakursseille ja virkistyspäiville.

SuperPark perustettiin Vuokatissa vuonna 2012, minkä jälkeen yhtiö on kasvanut nopeasti ja perustanut puistoja eri puolille Suomea. Vuoden 2017 lopussa konseptin globaalista houkuttelevuudesta saatiin vahva näyttö, kun ensimmäinen Suomen ulkopuolella sijaitseva puisto avattiin menestyksekkäästi Hongkongissa. Sentica tukee SuperParkia yhtiön ja sen konseptin jatkokehityksessä sekä erityisesti kansainvälisen laajentumisen kiihdyttämisessä.

Toimiala: Sisäaktiviteettipuistot
Liikevaihto: (2017PF): 14 MEUR
Toimitusjohtaja: Juha Tanskanen
Web: www.superpark.fi
Sijoitushetki: 4/2018
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Aitor de la Torre (kohdevastaava), Reeti Saarinen ja Johan Wentzel

TerraWise

Väestön kasvu ja kaupungistuminen asettavat entistä korkeampia vaatimuksia yhdyskuntien ja niiden välisten yhteyksien infrastruktuurin kehittämiselle. Lisäksi jo olemassa olevien rakenteiden ylläpito edellyttää jatkuvaa panostamista korjausrakentamiseen kiinteistöissä, huoltoverkoissa ja liikenneväylissä. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä kasvaa tarve erityisesti infrarakentamisen erikoisosaamiselle.

TerraWise on luotettava ja pitkän kokemuksen omaava kumppani monenlaisissa infrarakentamisen projekteissa. Yritys on erikoistunut toteuttamaan vaativia maarakentamisen, viherrakentamisen ja louhinnan erikoistöitä, tarjoten kokonaisvaltaista palvelua kaikilla näillä osa-alueilla. TerraWisen keskeiseen asiakaslupaukseen kuuluvat ammattitaito, korkealaatuinen työn jälki ja sovittujen aikataulujen kunnioittaminen.

Sentican mukaantulon mahdollistaa oman alansa parhaimmistoon kuuluvien yritysten yhdistymisen saman katon alle, mikä luo edellytykset entistä laajemmalle palvelukokonaisuudelle sekä asiakkaiden entistä paremmalle palvelemiselle.

Toimiala: Infrastruktuurirakentaminen
Liikevaihto: (2017): 82 MEUR
Toimitusjohtaja: Juha Saapunki
Web: www.terrawise.fi
Sijoitushetki: 12/2015
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Timo Sarkki (kohdevastaava), Eero Leskinen ja Reeti Saarinen

Treston

Paremman työympäristön puolesta.

Optimaaliset työskentelyolosuhteet ovat välttämättömyys jokaisella työpaikalla. Treston tekee työnteosta vaivatonta, ergonomista ja tehokasta tarjoamalla teollisuuskalusteita ja -työpisteitä eri teollisuuden aloille.

Treston on suunnitellut ja valmistanut työpöytiä, säilytyslaatikostoja ja muita teollisuuden kalusteita yli 40 vuoden ajan. Nykyään Treston on yksi Euroopan johtavia moderneja teollisuuden kalusteita ja säilytysratkaisuja valmistava yritys. Noin 65 % tuotannosta menee vientiin, pääasiassa Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan. Trestonilla on myyntiyhtiöt myös Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja USA:ssa.

Sentican tavoitteena on yhdessä johdon kanssa vahvistaa yhtiön asemaa valituilla teollisuuskalusteiden vientimarkkinoilla.

Toimiala: Teolliset kalusteet ja säilytysratkaisut
Liikevaihto: (2017): 42 MEUR
Toimitusjohtaja: Esa Siljander
Web: www.treston.fi
Sijoitushetki: 11/2011
Rahasto: Sentica Buyout III
Deal team: Eero Leskinen (kohdevastaava) ja Timo Sarkki

Ursviken Group

Teolliset yritykset tarvitsevat ensiluokkaisia työstökoneita pystyäkseen tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita omille asiakkailleen.

Ursvikenilla on pitkä historia johtavana suurten särmäreiden valmistajana. Yritys on toimittanut tehokkuudesta ja laadusta tunnettuja särmäreitä maailmanlaajuisesti. Pivatic on osa Ursviken Groupia ja valmistaa ohutlevymuokkausratkaisuja. Yrityksen ratkaisut yhdistävät tehokkuuden ja joustavuuden tuotannossa.

Sinä aikana kun Sentica on ollut mukana kehittämässä yritystä, Ursviken Group on vahvistanut myynti- ja huoltoverkostoaan sekä säilyttänyt asemansa laatujohtajana valituissa tuotesegmenteissä.

Toimiala: Levynmuokkausratkaisut
Liikevaihto: (2017): 28 MEUR
Toimitusjohtaja: Tomas Johansson
Web: www.ursviken.com www.pivatic.com
Sijoitushetki: 12/2005
Rahasto: Sentica Kasvurahasto II
Deal team: Eero Leskinen (kohdevastaava), Christer Niemi ja Mikael Autio

Vesivek

Vesivek on kehittänyt pientaloille kattoremonttikonseptin, jonka lupaus asukkaille on ”säältä suojaan yhdessä päivässä”. Yhtiön perustajan Kimmo Riihimäen kehittämä mullistava liiketoimintakonsepti perustuu tinkimättömään asiakaspalveluun, ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen työvoimaan, standardoituihin prosesseihin, kuormanostureiden ja asennustelineiden käyttöön sekä oman tuotannon mahdollistamaan joustavuuteen. Teollisen konseptin korkean laadun osoituksena on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti, jonka Vesivek on saanut ensimmäisenä saneerausalan yrityksenä Suomessa.

Sentican tuella Vesivek on laajentunut maan kattavaksi 16 toimipisteen toimijaksi vastatakseen pien- ja rivitalojen kattoremonttien kasvavaan kysyntään. Pientalojen kattoremonttien lisäksi yhtiö valmistaa ja asentaa sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita sekä myy niitä yritysasiakkaiden asennettaviksi Nesco-brändillä.

Kattoremontteja Suur-Tukholman alueella toteuttava tytäryhtiö perustettiin 2016. Konsepti on sovitettu vastaamaan ruotsalaisten pientaloasukkaiden tarpeita, ja yritys on kasvanut vuoden 2018 aikana myös Ruotsin markkinajohtajaksi. Ruotsissa on tällä hetkellä kaksi toimipistettä ja kolmas toimipiste avataan keväällä 2019.

Toimiala: Kattoremontit
Liikevaihto: (2017): 87 MEUR
Toimitusjohtaja: Kimmo Riihimäki
Web: www.vesivek.fi
Sijoitushetki: 3/2014
Rahasto: Sentica Buyout IV
Deal team: Pentti Tuunala (kohdevastaava), Antti Keränen ja Mika Uotila

 

VMP

Työelämän murros on täällä. Digitalisaatio, tekoäly ja robotit valtaavat työmarkkinat syrjäyttäen kokonaisia ammatteja ja muuttaen työuria monimuotoisemmiksi ja pirstaloituneemmiksi. VMP tytäryhtiöineen tarjoaa palveluita muuttuvan työelämän tarpeisiin. 

VMP on suomalainen vuonna 1988 Turussa perustettu perheyritys, jonka enemmistöomistus siirtyi Senticalle syyskuussa 2017. Yhtiön juuret ovat henkilöstövuokrauksessa, mutta viime vuosina konserni on laajentanut palvelutarjoamaansa myös muille työelämän alueille kuten rekrytointeihin, organisaation kehittämiseen ja kevytyrittäjyyspalveluihin. Konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu, Personnel, Eezy ja Alina. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa asemaansa henkilöstöpalvelualan kärjessä entistä asiakaslähtöisemmällä ja joustavammalla palvelulla sekä tuomalla markkinoille kokonaan uusia työelämän innovaatioita.

Sentica tukee VMP:ta työelämän myllerryksessä ja haluaa auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP Oyj listautui Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle kesäkuussa 2018. 

Toimiala: Henkilöstövuokraus ja HR-palvelut
Liikevaihto: (2017PF): 110 MEUR
Toimitusjohtaja: Juha Pesola
Web: www.vmpgroup.fi
Sijoitushetki: 9/2017
Rahasto: Sentica Buyout V
Deal team: Liisa Harjula (kohdevastaava), Mika Uotila ja Virva Vesanen