RAHASTOT

Sentica hallinnoi tällä hetkellä neljää rahastoa, joissa on hallinnoitavia pääomia yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Etsimme aktiivisesti uusia sijoituskohteita Sentica Buyout IV -rahastoon.

 

Sentica buyout IV

Rahasto etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita
Sijoitusstrategia: Rahasto tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa

129,2 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2014
46,1% RA­HAS­TO­JEN
RA­HAS­TOT
37,2% ELÄKE­YHTIÖT
11,6% JUL­KI­NEN
SEK­TORI
3,6% HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ
1,6% YKSI­TYI­S­HEN­KI­LÖT
71% Suomi
29% Muu Eurooppa
(pl. Pohjoismaat)

Sentica buyout III

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

119,5 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2009
41,8% RA­HAS­TO­JEN
RA­HAS­TOT
37,4% ELÄKE­YHTIÖT
12,6% JUL­KI­NEN
SEK­TORI
4.2% HAALINOINTI­YHT­IÖ


2,2% VAK­UUT­US
YHT­IÖT


1,0% YKSI­TYIS­HENKI­LÖT
0,8% YRI­TYK­S­ET
71% Suomi
29% Muu Eurooppa
(pl. Pohjoismaat)

Sentica terveysteknologia I

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

10,0 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2008
53,3% ELÄKE­YHTIÖT
33,3% JUL­KI­NEN
SEK­TORI
12,7% HAL­LIN­NOINTI­YHTIÖ
0,7% YKSITYISHENKILÖT
100% Suomi

Sentica kasvurahasto II

Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin

42,2 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2005
48,6% ELÄKE­YHTIÖT
23,7% JUL­KI­NEN
SEK­TORI
16,6% VAKUU­TUS­YHTIÖT
7.1% YRI­TYK­S­ET­
3,6% HALLINNOINTIYHTIÖ
0,5% YKSITYISHENKILÖT
100% Suomi

Sentica noudattaa kohdeyritystensä arvonmäärityksessä kansainvälisiä IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) arvonmääritysohjeita sekä sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä EVCA:n (European Private Equity and Venrture Capital Association) ohjeita.