Uutiset

 

Hammas Hohde kiihdyttää kasvuaan Sentican tuella

Suun terveydenhuollon palveluntarjoaja Hammas Hohde ja kotimainen pääomasijoittaja Sentica ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Sentican hallinnoimat rahastot tulevat Hammas Hohteen pääomistajaksi tukeakseen yhtiötä sen edelleen kiihtyvässä kasvussa. Hammas Hohteen perustaja, suu- ja leukakirurgi Ville Pesonen, sekä muut avainhenkilöt jatkavat edelleen yrityksen merkittävinä omistajina. Samalla Hammas Hohteen kehitystä tähän asti vauhdittanut Nordia Rahasto myy omistuksensa.

Attachments: Tiedote Hammas Hohde 20.11.2018

Ropo Capital käynnistää strategisen selvitystyön varmistaakseen yhtiön vahvan kasvun jatkumisen

RopoHold Oyj:n (”Ropo Capital” tai ”Yhtiö”) hallitus on saanut tiedoksi, että Yhtiön pääomistajan Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot ovat käynnistäneet strategisen selvitystyön, jonka tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön vahva kasvu kotimaassa jatkuu, ja että Yhtiöllä on edellytykset kansainvälistymiseen lähitulevaisuudessa.

Attachments: Tiedote Ropo Capital 23.10.2018

VMP Oyj listautuu Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle

VMP Oyj:n ("VMP" tai "Yhtiö") listautumisanti ("Listautumisanti") on toteutettu, ja Yhtiö listautuu Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle (”First North”). Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi 19.6.2018. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta ("Lopullinen Merkintähinta") Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 69,5 miljoonan euron markkina-arvoa (noin 74,0 miljoonan euron markkina-arvoa olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti). Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin selvästi.

Attachments: Tiedote VMP 19.6.2018

Administer ostaa Silta Oy:n ja nousee Suomen suurimmaksi palkkapalveluyhtiöksi

Sähköisen taloushallinnon asiantuntijayhtiö Administer Oy ostaa Sentican kohdeyhtiön Silta Oy:n Sentican hallinnoimilta rahastoilta ja yrityksen toimivalta johdolta. Järjestelyn myötä Administer kasvaa Suomen suurimmaksi palkkapalveluyhtiöksi.

Attachments: Tiedote Silta 5.6.2018

Kaksi Suomen johtavaa kattoalan brändiä yhdistyvät: Hämeen Laaturemontti ja Vesivek ovat nyt Vesivek

Suomen johtava kattoremontteja tekevä yritys Hämeen Laaturemontti tunnetaan tästä lähtien nimellä Vesivek. Brändiuudistuksella haetaan vahvaa kasvua ja entistä parempaa asiakaskokemusta.

 

Attachments: Tiedote Vesivek 14.5.2018

Purkupiha Group kasvaa ostamalla SK-Purku Oy:n liiketoiminnan

Massiivi- ja haitta-ainepurkamiseen sekä rakennusmateriaalien kierrättämiseen erikoistunut Purkupiha Group kasvaa ostamalla SK-Purku Oy:n liiketoiminnan. Järjestelyllä konserni vahvistaa massiivipurkuliiketoimintaansa erityisesti Itä-Suomen alueella. SK-Purku Oy:n perustaja ja omistaja Santeri Karell jatkaa merkittävässä operatiivisessa roolissa ja tulee Purkupiha Groupin omistajaksi.

Attachments: Tiedote Purkupiha Group 9.5.2018

SuperParkille uudet kumppanit tukemaan kansainvälistä kasvua

SuperPark ja kotimainen pääomasijoittaja Sentica Partners ovat 23.4.2018 sopineet omistusjärjestelystä, jossa Sentican hallinnoimat rahastot tulevat SuperParkin omistajaksi yhdessä Tesin kanssa tukeakseen yhtiön viime vuonna aloittamaa vahvaa kansainvälistä kasvua. SuperParkin perustajat jatkavat edelleen yhtiön merkittävinä omistajina.

Attachments: Tiedote SuperPark 24.4.2018

Purkupiha ja Dammega yhdistyvät täyden palvelun kokonaisuudeksi purku- ja kierrätystoimialalla

Sentican hallinnoima rahasto tulee Purkupihan ja Dammegan kumppaniksi ja enemmistöomistajaksi vahvistamaan yhtiöiden kasvua. Molempien yhtiöiden henkilöomistajat jatkavat uuden konsernin merkittävinä omistajina ja sen operatiivisessa johdossa.

Attachments: Tiedote Purkupiha ja Dammega 9.1.2018

Muutamme uusiin tiloihin

Sentican toimisto muuttaa uusiin tiloihin 2.1.2018. Uusi osoitteemme on Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki (7. kerros). 

Ropo Capital laskee liikkeeseen kolmivuotisen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Ropo Capital -konsernin emoyhtiö RopoHold Oy on laskenut liikkeelle 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Järjestely kiinnosti erityisesti ruotsalaisia ja norjalaisia sijoittajia.

Attachments: Tiedote Ropo 23.11.2017

VMP Group rynnistää kasvuun ja uusiin avauksiin

Henkilöstöpalvelualan konsernin VMP Groupin omistuspohja vahvistuu, kun kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot ostavat enemmistöosakkuuden yhtiöstä. Perustajasuku Savolaiset ja nykyinen johto jäävät VMP Groupiin merkittävällä osuudella jatkamaan yhtiön kehittämistä.

Attachments: Tiedote VMP 19.9.2017

Konevuori liittyy osaksi TerraWise-konsernia

Infrarakentamiseen keskittyvän TerraWisen kasvutarina saa jatkoa Konevuori Oy:n liittyessä osaksi konsernia. Järjestelyn myötä TerraWise kasvattaa yhdyskuntarakentamisen osaamistaan ja vahvistaa merkittävästi johtavaa asemaansa Etelä-Suomessa. Konevuori tarjoaa asiakkailleen laajaa palveluvalikoimaa, johon kuuluu muun muassa maanrakennus, maa- ja kiviaineskuljetukset, kiviainesten jalostaminen ja myynti, sekä konevuokraus. Konevuoren perustaja, Reijo Wuorio, jatkaa merkittävässä operatiivisessa roolissa ja tulee omistajaksi uuteen kokonaisuuteen.

Attachments: Tiedote TerraWise 4.7.2017

RD Velholle kotimainen kumppani tukemaan kasvua ja kehittymistä

RD Velho ja kotimainen pääomasijoittaja Sentica Partners ovat 29.6.2017 sopineet omistusjärjestelystä, jossa Sentican hallinnoima rahasto tulee yhdeksi RD Velhon omistajista. Järjestely tukee RD Velhon kehittymistä ja kasvua alan merkittävimmäksi suunnittelutoimistoksi Suomessa. Yhtiön kaikki nykyiset henkilöomistajat jatkavat edelleen omistajina. 

Attachments: Tiedote RD Velho 30.6.2017

Arme Oy ja Saimaan Eristys Oy yhdistyvät

Sentica on sopinut Saimaan Erityksen kanssa järjestelystä, jossa kaksi toimialansa huippuosaajaa, Arme ja Saimaan Eristys, yhdistyvät Suomen suurimmaksi eristys- ja telinekonserniksi. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa omilla nimillään ja samassa yhteydessä Sentican Kasvurahasto II on myynyt koko omistuksensa Armessa.

Sentica keräsi kotimaisten kasvuyritysten kehittämiseen uuden 185 miljoonan euron rahaston

Kotimainen pääomasijoittaja Sentica Partners Oy on kerännyt uuden Sentica Buyout V-rahaston, joka suljettiin 185 miljoonan euron maksimikoossa. Rahasto on Sentican neljäs buyout-rahasto ja se keskittyy edeltäjiensä tapaan kehittämään suomalaisia pk-yrityksiä.

Attachments: Sentica Partners lehdistötiedote 3.4.2017

Trust on nyt Ropo Capital

Trust Kapital uudistaa vahvasti brändiään ja samalla yhtiön nimi muuttuu. Koko konsernin kattobrändiksi tulee Ropo Capital. Uusi nimi ja ilme korostavat yhtiön suomalaisia juuria.

Attachments: Tiedote Ropo Capital 16.2.2017

Sentica on myynyt Kotipizza Group Oyj:n osakkeensa

Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä "Sentica") ovat myyneet kaikki Kotipizza Group Oyj:n ("Kotipizza" tai "Yhtiö") osakkeensa nopeutetussa tarjousmenettelyssä ("Osakemyynti"). Sentica myi yhteensä 4 020 618 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 63,3 prosenttia Kotipizzan kaikista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 9,50 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot olivat noin 38,2 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Sentica ei omista Yhtiön osakkeita.

Attachments: Lehdistötiedote Kotipizza 9.2.2017

Sentica julkistaa aikomuksensa tarjota Kotipizzan osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä "Sentica") aikovat myydä enintään 4 020 618 Kotipizza Group Oyj:n ("Kotipizza" tai "Yhtiö") osaketta ("Osakkeet"), mikä vastaa noin 63,3 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä ("Osakemyynti"). Osakkeet edustavat kaikkia Sentican omistamia Yhtiön osakkeita. Sentica päättää myytävien Osakkeiden lopullisen määrän sijoituskysynnän perusteella.

Attachments: Lehdistötiedote Kotipizza 8.2.2017

Sentica Partners selvittää Kotipizza-omistukseensa liittyviä vaihtoehtoja

Sentica Partners Oy:n rahastot “Sentica Buyout III Ky” ja “Sentica Buyout III Co-Investment Ky” (yhdessä “Sentica Partners”) ovat antaneet Carnegie Investment Bankille ja Pareto Securitiesille toimeksiannon selvittää vaihtoehtoja Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza") -omistuksensa alentamiseksi yhdessä tai useammassa vaiheessa.

Attachments: Lehdistötiedote Kotipizza 18.1.2017

Trust Kapital ostaa Enfo Zenderin

Laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut Trust Kapital ostaa tiedonvälityspalveluja tarjoavan Enfo Zender Oy:n osakekannan. Kaupassa Trust Kapitalille siirtyy Enfo Zenderin tiedonvälityspalvelu-liiketoiminta sisältäen tuotannolliset toiminnot ja asiakkuudet. Kaupan myötä Trust Kapitalin liikevaihto nousee vuonna 2017 yli 40 miljoonaan euroon ja noin joka kuudes Suomessa liikkuva lasku välitetään yhtiön kautta.

Attachments: Tiedote Trust Kapital 17.1.2017

Sentica sijoittaa Sisco Oyj:n kasvuun

Kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto hankkii enemmistöosuuden puutalorakentaja Sisco Oyj:n osakekannasta 25.10.2016 allekirjoitetussa järjestelyssä. Aiemmat omistajat jatkavat merkittävissä operatiivisissa rooleissa ja omistajina yhtiössä myös omistuspohjan vahvistamisen jälkeen.

Attachments: Tiedote Sisco 25.10.2016

Tammermatic Group on myynyt yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä Interclean Equipment Inc:in

Tammermatic Group Oy on myynyt tytäryhtiönsä InterClean Equipment Inc:in InterClean Holdings LLC:lle. Uuden yhtiön omistaa pääomasijoitusyhtiö Oakland Standard Co.:n vetämä sijoittajaryhmä. Sijoittajiin kuuluvat alan veteraanit Morten Merrild, Rob Forbes ja Kirk Ylinen. Yrityskauppa astui voimaan 9.9.2016. 

Attachments: Tiedote Tammermatic 9.9.2016

JJ Kaivin ja Kallio Oy liittyy osaksi TerraWise konsernia

Maanrakennukseen, louhintaan ja murskaamiseen, sekä kiviaineskauppaan erikoistunut JJ Kaivin ja Kallio Oy liittyy yrityskaupan myötä osaksi TerraWise konsernia. Yrityskaupan myötä TerraWise jatkaa kasvustrategiaansa laajentamalla merkittävästi osaamistaan vaativissa maanrakennustöissä. Samalla TerraWisen toiminta laajenee Varsinais-Suomen alueelle. Osana yritysjärjestelyä JJ Kaivin ja Kallio Oy:n aiemmat omistajat jatkavat edelleen merkittävässä operatiivisissa rooleissa sekä omistajina uudessa kokonaisuudessa.

Attachments: Tiedote TerraWise 10.8.2016

Coptersafety investoi uusiin helikopterisimulaattoreihin ja koulutuskeskukseen

Helikopterilentäjille täydennyskoulutusta tarjoava Coptersafety on tehnyt yhdysvaltalaisen TRU Simulation + Trainingin kanssa sopimuksen viidestä Full Flight -lentosimulaattorista. Valitut simulaattorimallit ovat Airbus Helicoptersin H125 ja H145 sekä AgustaWestlandin AW169 ja AW189. Kaikkien mallien koulutuskysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Viidennen simulaattorin malli tiedotetaan myöhemmin syksyllä. Investointi on kansainvälisesti merkittävä eikä vastaavan kokoista helikopterisimulaattorien kauppaa ole aiemmin siviilipuolella tehty.

Attachments: Tiedote Coptersafety 27.7.2016

G7 Data ja Chilit yhdistyvät, IT-alalle uusi ketterä kotimainen toimija

Kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto muodostaa IT-alalle uuden merkittävän toimijan yhdistämällä kaksi yrittäjävetoista yhtiötä. Uuden yhtiön tavoitteena on palvella entistä laajempaa asiakaskuntaa monipuolisten IT-ratkaisuiden ja -palveluiden avulla. Toisiaan täydentävät palvelutarjoomat ja asiakaslähtöiset toimintatavat luovat edellytykset vahvalle kasvulle. G7 Datan ja Chilitin avainhenkilöt jatkavat uuden yhtiön merkittävinä vähemmistöosakkaina avainrooleissa. 

Attachments: Lehdistötiedote Chilit & G7 Data 27.6.2016

Sentica irtaantuu Pihlajalinnasta

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto on myynyt loput omistamansa osakkeet johtavasta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijasta Pihlajalinna Oyj:stä. 

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 12.5.2016

Humana AB ostaa Sentican kohdeyhtiön Arjessa

Sentica Partners Oy:n rahasto myy suomalaisen korkealuokkaisia sosiaalipalveluita tarjoavan Arjessa Oy:n Humana AB:lle. Yhdessä Arjessa and Humana muodostavat Pohjoismaiden johtavan yksilö- ja perhepalveluita tuottavan yhtiön. 

Attachments: Tiedote Arjessa 4.5.2016

Sentica vahvistaa Trust Kapitalin kasvutarinaa

Kotimaisen pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistöosuuden Trust Kapital Groupin osakekannasta. Perustajayrittäjät Petri Tukiainen ja Tuomo Rissanen jatkavat Trust Kapitalin merkittävinä omistajina myös omistuspohjan vahvistamisen jälkeen.

Attachments: Lehdistötiedote Trust Kapital Group 23.3.2016

Hämeen Laaturemontti ostaa Nesco-konsernin

Hämeen Laaturemontti ostaa Nesco-konsernin koko osakekannan 29.1.2016 allekirjoitetussa yrityskaupassa. Syntyvässä kokonaisuudessa yhdistyvät kaksi oman alansa markkinajohtajaa: Hämeen Laaturemontti on Suomen suurin kattoremonttiyritys, ja Nesco-konsernin Vesivek on Suomen johtava sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden myynti- ja asennusorganisaatio.

Attachments: Lehdistötiedote Hämeen Laaturemontti 1.2.2016

Sentica Partners vahvistaa sijoitustiimiään

Aitor de la Torre on aloittanut Senticassa partnerina ja osana sijoitustiimiä 4.1.2016. Hän siirtyy Senticaan Danske Bank Corporate Financesta, jossa hän työskenteli vuodet 2008-2015, joista viimeiset viisi vuotta johtajana. 

Attachments: Lehdistötiedote Sentica 4.1.2016

Sentica ostaa kolme yhtiötä ja muodostaa infrarakennusalalle uuden merkittävän toimijan

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa enemmistöt kolmesta infrastruktuurirakentamisen erikoisosaajasta. Sijoituksen kohteena olevat Kanta-Kaivu Oy, Cendigo Oy ja Kallionporaus Arto Soininen Oy yhdistyvät järjestelyssä saman emoyhtiön alle. Kohdeyhtiöiden avainhenkilöt jatkavat uuden kokonaisuuden merkittävinä vähemmistöomistajina.

Attachments: Lehdistötiedote Sentikaivu 4.1.2016

Sentica on myynyt Pihlajalinna Oyj:n osakkeitaan

Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä “Sentica”) on myynyt Pihlajalinna Oyj:n (”Pihlajalinna” tai ”Yhtiö”) osakkeitaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä Pihlajalinnan järjestämän osakeannin yhteydessä (”Osakemyynti”).

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 15.12.2015

Sentica myy omistuksensa Puuilossa

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto myy omistuksensa nopeasti kasvavasta tarjoustavarataloketju Puuilo Oy:stä. Ostajana on Adelis Equity Partners Fund I ja Puuilon avainhenkilöt jatkavat yhtiön merkittävinä omistajina.

Attachments: Lehdistötiedote Puuilo 30.11.2015

Sentica tukemaan Coptersafetyn kasvuloikkaa

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön helikopterilentäjille koulutuspalveluita tarjoavan Coptersafety Oy:n osakekannasta. Yhtiön perustaja-toimitusjohtaja Mikko Dahlman jatkaa tehtävässään toimitusjohtajana sekä merkittävänä vähemmistöomistajana. Sentican tukemana Coptersafety tavoittelee merkittävää kasvua lähivuosina.

Attachments: Lehdistötiedote Coptersafety 4.11.2015

Solteq ja Descom group yhdistyvät digitaalisen kaupankäynnin kokonaispalvelutaloksi

Helsingin pörssin päälistalla listatun Solteq Oyj:n (Solteq) ja Descom Group Oy:n (Descom) yhdistyminen toteutettiin 2.7.2015.

Attachments: Lehdistötiedote Descom 6.7.2015

Kotipizza Helsingin pörssin päälistalle

Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza" tai "Yhtiö") listautui Helsingin pörssin päälistalle heinäkuun alussa. Listautumisannissa osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi asetettiin 5,00 euroa osakkeelta, mikä vastasi noin 31,8 miljoonan euron markkina-arvoa. 

Attachments: Lehdistötiedote Kotipizza 7.7.2015

Func Food laajenee Ruotsiin - Celsius osaksi yhtiön brändiportfoliota

Func Food Group Oy ja People’s Choice AB yhdistyvät muodostaakseen pohjoismaiden johtavan funktionaalisiin ruokiin ja juomiin keskittyvän hyvinvointi- ja fitness-yhtiön. FAST- ja CocoVi-brändeistään tunnettu elintarvikeyhtiö Func Food ostaa ruotsalaisen People’s Choicen, joka jakelee Ruotsissa yksinoikeudella suosittua funktionaalista Celsius-juomaa sekä Freddy-urheilumuotibrändiä. Konsernin yhteenlasketun liikevaihdon ennustetaan olevan 50 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yritysosto rahoitetaan osittain pohjoismaalaisella joukkovelkakirjalainalla. 

Attachments: Lehdistötiedote Func Food 2.7.2015

Pihlajalinna listautui Helsingin pörssin päälistalle

Pihlajalinna Oyj ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö") listautui Helsingin pörssin päälistalle kesäkuun alussa. Listautumisannissa osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi asetettiin 10,50 euroa osakkeelta, mikä vastasi noin 201 miljoonan euron markkina-arvoa. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja keskeytettiin ennenaikaisesti. 

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 30.6.2015

Sentica myy enemmistöosuutensa Darekonissa

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto myy omistamansa 53 %:n osuuden Darekon Group Oy:tä Dinos Investment Oy:lle. Dinos Investment Oy on Kai ja Henri Orpon perheiden omistama yhtiö ja osakekaupan myötä siitä tulee Darekonin suurin omistaja yli 97 % osuudella.

Attachments: Lehdistötiedote Darekon 2.4.2015

Hyvinvointipalveluista toinen tukijalka Arjessa-yhtiöille

Lastensuojelupalveluista tunnettuihin Arjessa-yhtiöihin on liittynyt Oma Sydän Oy, Askelmerkki Oy ja Riihenaika Oy. Samalla Arjessa-yhtiöille on muodostunut toinen vahva tukijalka hyvinvointipalveluista. Ennaltaehkäisevien palvelujen ja muiden hyvinvointipalvelujen tarve perheille korostuu myös ajankohtaisten lainsäädäntömuutosten myötä; lapsiperheiden kotipalvelua koskeva uudistus on tullut voimaan 1.1.2015 ja uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan 1.4.2015.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 9.3.2015

Hämeen Laaturemontti ja M.E.T Group saman katon alle

Suomen suurin kattoremonttiyritys Hämeen Laaturemontti on ostanut pohjanmaalaisen M.E.T Groupin toiminnan ja laajentaa Seinäjoen ja Vaasan seudulle.

Attachments: Lehdistötiedote Hämeen Laaturemontti 11.2.2015

Cargotecin Intian insinööritoiminnot siirtyvät Citecille

Citec ja Cargotec ovat tehneet pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen, minkä mukaan Cargotecin Intian Punessa oleva teknisen suunnittelun keskus siirtyy Citecille. Sopimus sisältää Cargotecin nykyisen liiketoiminnan ja 110 työntekijän siirtymisen Citecille. Cargotecin insinööripalvelujen keskus tarjoaa teknistä suunnittelua lastin‐ ja kuormankäsittelyalan teollisuudelle ympäri maailmaa. Insinööripalvelujen keskus sijaitsee Punessa, Intiassa. Citecille sopimus merkitsee nopeaa kasvua Intiassa, ja vahvistaa yhtiön teknisen suunnittelun osaamista tuotantoteollisuudessa.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 13.6.2014

FAST ja CocoVi yhdistyvät Pohjoismaiden johtavaksi erikoiselintarvikeyhtiöksi

Vahvassa kasvussa oleva Func Food Group Oy ostaa suomalaisen CocoVi Import Oy:n, jonka CocoVituotemerkki on tunnettu ravinnerikkaista elintarvikkeista sekä välipaloista, ns. superfoodeista. Yhdessä Func Foodin FAST‐tuotemerkki ja CocoVi muodostavat Suomen suurimman urheiluravinteiden, terveellisten välipalojen sekä ravintorikkaiden elintarvikkeiden toimijan, joka tavoittelee lähes 30 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2014.

Attachments: Lehdistötiedote Func Food 9.6.2014

Sentica sijoittaa Hämeen Laaturemontin kasvuun

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön Hämeen Laaturemontti Oy:n osakekannasta. Hämeen Laaturemontti on kasvanut Suomen suurimmaksi pientalojen kattoremontteihin erikoistuneeksi yritykseksi. Yhtiön avainhenkilöt jatkavat yrityksen merkittävinä vähemmistöomistajina. Sentican tukemana yhtiö laajentaa toimipaikkaverkostonsa maanlaajuiseksi.

Attachments: Lehdistötiedote Hämeen Laaturemontti 31.3.2014

Sentica tukemaan leasingyhtiö Secto Automotiven kasvua

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön Secto Automotive Oy:stä, joka on Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva autoleasingyhtiö. Secto tulee jatkamaan menestyksekästä kasvuaan joustavien leasingpalveluiden tuottajana erityisesti pk-sektorin yritysasiakkaille ja edelläkävijänä sähköisen liikenteen ratkaisuissa. Yrityksen avainhenkilöt jatkavat yrityksen merkittävinä vähemmistöomistajina.

Attachments: Lehdistötiedote Secto 10.2.2014

Citec ostaa insinööritoimisto TGB:n Siemensiltä

Citec Group Oy Ab on ostanut saksalaisen insinööritoimisto TGB:n Siemens AG:lta. TGB on yksi johtavista teknisistä suunnittelutoimistoista rautatie‐ ja kiskokaluston sekä lentokoneiden sisätilojen suunnittelussa. TGB tarjoaa myös standardointitukipalveluja Saksan rautatien standardointikomitealle (”FSF”). Yritys toimii kolmella liiketoiminta‐alueella: standardointi, lentokoneiden sisätilojen suunnittelu ja kiskokalusto. TGB:n pääkonttori sijaitsee Kasselissa, Saksassa ja yritys työllistää 80 henkilöä. TGB on perustettu vuonna 1922 ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 3.2.2014

Sentica tuo lisää voimaa Func Foodin kasvuun

Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa enemmistön FAST urheiluravinteista, terveellisistä välipaloista sekä proteiinijuomista tunnetun Func Food Finland Oy:n osakekannasta. Yhtiön avainhenkilöt jatkavat yrityksen merkittävinä vähemmistöomistajina. Sentican tukemana yhtiö hakee voimakasta kasvua uusista tuotekategorioista, kohderyhmistä, jakelukanavista ja vientimarkkinoilta.

Attachments: Lehdistötiedote Func Food 20.1.2014

Treston keskittyy ydinliiketoimintaansa ja myy Hexaplan Oy:n

Treston jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintaansa eli teollisuus‐ ja säilytyskalusteiden valmistukseen ja myyntiin. Tämän seurauksena Treston on myynyt etämyyntimarkkinointiin erikoistuneen Hexaplanin Lounas‐Suomen Logistiikkamyynti Oy:lle, jossa omistajina ovat Turun Hylly‐ ja Trukkitalo Oy sekä Rastec Sisälogistiikka Oy.

Attachments: Lehdistötiedote Treston 28.8.2013

Citec vahvistaa asemaansa öljy- ja kaasuteollisuudessa ostamalla M7 Offshoren

Citec vahvistaa osaamistaan ja tarjontaansa öljy- ja kaasuteollisuudessa ostamalla Norjalaisen M7 Offshore AS –yhtiön.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 21.8.2013

Suomen johtava ensihoidon palveluyritys 9Lives uuteen omistukseen

Suomen suurimman ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluja tuottavan yrityksen, 9Lives Oy:n, koko osakekanta on myyty MBO-kaupalla toimivalle johdolle. Yrityksen uudet pääomistajat ovat toimitusjohtaja Markus Ulfstedt ja talousjohtaja Katariina Matveinen.

Attachments: Lehdistötiedote 9 Lives 3.7.2013

Descom yhdistää markkinoinnin ja IT:n ainutlaatuisella yritysostolla

IT-palvelutalo Descom on ostanut verkkomarkkinointiin erikoistuneen Estimen. Estime on yksi alansa vanhimmista ja menestyneimmistä yrityksistä Suomessa. Ostolla Descom hakee kasvua ja parantaa asiakkaidensa saamaa palvelua.

Attachments: Lehdistötiedote Descom 17.6.2013

Innofactor ja atBusiness yhdistyvät – Innofactor lähes kaksinkertaistaa kokonsa

Innofactor Oyj on ostanut atBusiness Oy:n koko osakekannan. Yritysten toimintojen integrointi aloitetaan heti ja pyritään toteuttamaan pääosin kesän 2013 aikana. atBusiness Oy:n nimi muuttuu Innofactor Business Solutions Oy:ksi.

Attachments: Lehdistötiedote atBusiness 7.6.2013

Sentica muuttaa uusiin toimitiloihin

Sentica muuttaa uusiin toimitiloihin 2.5. Helsingin toimistomme uusi osoite on Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki. Tampereen toimistomme uusi osoite on Koskikatu 7 A 3, 33100 Tampere.

Frankis Group Oyj on laskenut liikkeelle pohjoismaisen high yield -joukkovelkakirjan

Frankis Group Oyj (”Frankis Group”) on maaliskuun 18. päivänä laskenut liikkeelle kolmen vuoden 30 miljoonan euron nimellisarvoisen vakuudettoman joukkovelkakirjan. Joukkovelkakirja erääntyy 2. huhtikuuta 2016 ja oikeuttaa 8 prosentin vuotuiseen korkoon. Se tullaan noteeraamaan NASDAQ OMX Tukholman pörssissä vuoden sisällä emissiosta.

Attachments: Lehdistötiedote Frankis Group 18.4.2013

Citec hankkii yritysostolla lisää öljy- ja kaasuosaamista

Citec vahvistaa osaamistaan ja kilpailukykyään öljy- ja kaasuteollisuuden alueella ostamalla ranskalaisen öljy- ja kaasukonsulttifirma Akilea Engineeringin. Akilea suunnittelee öljynporauslauttoja, öljynjalostamoja, putkistoja sekä voimalaitoksia. Yrityksen palveluihin sisältyy tekninen suunnittelu, hankinta, rakentaminen ja projektinhallinta.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 3.4.2013

Sentica myi enemmistöomistuksensa Dewacossa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt enemmistöomistuksensa Dewaco Oy:stä. Ostajana on ympäristöteknologian vahva toimija Econet Oy ja Dewacon toimiva johto jatkaa yrityksen merkittävänä omistajana.

Attachments: Lehdistötiedote Dewaco 19.3.2013

Sentica on perustanut Sentica Buyout IV -rahaston

Sentica Partners Oy (”Sentica”) on perustanut uuden kotimaisen Sentica Buyout IV –rahaston, jossa on tällä hetkellä pääomia noin 115 miljoonaa euroa. Sentican tavoitteena on kerätä rahastoon yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. Rahaston sijoittajina ovat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot.

Attachments: Lehdistötiedote Sentica Buyout IV 7.2.2013

Sentica myi omistuksensa FinnSonicissa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt enemmistöomistuksensa Pohjoismaiden johtavasta teollisuuden tarkkuusosien pesuratkaisuja tarjoavasta FinnSonic Oy:stä. Ostajana on Provesan Oy ja yrityksen toimiva johto jatkaa omistajana noin 20 prosentin osuudella. Sentica Partnersin hallinnoimasta rahastosta tuli FinnSonicin pääomistaja kesäkuussa 2006.

Attachments: Lehdistötiedote FinnSonic 7.2.2013

Darekon vahvistaa kilpailukykyään ostamalla Apelec Oy:n

Lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistaja Darekon Oy laajentaa toimintaansa ostamalla Apelec Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan myötä Darekon vahvistaa elektroniikan suunnittelupalvelujaan sekä kasvattaa asiakas kuntaansa. Tämä täydentää hyvin Darekon konsernin palvelukokonaisuutta lääketieteen laitteiden ja teollisuuden sopimusvalmistajana.

Attachments: Lehdistötiedote Darekon 17.1.2013

Helsingissä toimiva Dextra osaksi Pihlajalinna‐konsernia

Pihlajalinna Oy ja Leena Niemistö ovat sopineet Dextra Oy:n siirtymisestä Pihlajalinna‐konserniin. Dextran toimitusjohtaja ja pääomistaja, tohtori Leena Niemistö, on sopinut myyvänsä koko omistuksensa Dextrasta eli 60,6 % yhtiön osakkeista Pihlajalinnalle.

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 21.11.2012

Namikan Pienryhmäkoti liittyy Arjessa-konserniin

Lahdessa toimiva Namikan Pienryhmäkoti on liittynyt lastensuojelupalveluita tarjoavaan Arjessa-konserniin. Yhtiökokonaisuus käsittää yli 20 lastensuojeluyksikköä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Päijät-Hämeen alueella. Arjessa-konserniin kuuluvat Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro, Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu, Lastensuojeluyksikkö Leppälintu, Nuorisokoti Valokki, Pienkoti Aura, Jokilaakson Perhekodit ja Namikan Pienryhmäkoti.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 1.6.2012

Sentica ostaa palkkahallintopalveluiden markkinajohtajan Silta Oy:n

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut palkkahallinnon ulkoistus- ja neuvonantopalveluja tarjoavan Silta Oy:n. Omistajien tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen avulla.

Attachments: Lehdistötiedote Silta 29.5.2012

Sentica Partners myi omistuksensa Idescossa Lagercrantzille

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt enemmistöomistuksensa RFID-ratkaisutoimittaja Idesco Oy:ssä Lagercrantz Group AB:lle. Idescon toimiva johto jatkaa yrityksen omistajana lähes 10 prosentin osuudella. Sentica Partnersista tuli Idescon pääomistaja maaliskuussa 2006, kun se osti liiketoiminnan Polar Electrolta.

Attachments: Lehdistötiedote Idesco 20.3.2012

Jokilaakson Perhekodit liittyy Arjessa‐konserniin

Ylivieskassa toimiva Jokilaakson Perhekodit on liittynyt lastensuojelupalveluita tarjoavaan Arjessa-konserniin. Yhtiökokonaisuus käsittää nyt kaikkiaan yli 20 lastensuojeluyksikköä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen alueella. Arjessa-konserniin kuuluvat Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro, Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu, Lastensuojeluyksikkö Leppälintu, Nuorisokoti Valokki, Pienkoti Aura ja Jokilaakson Perhekodit.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 9.1.2012

Sentica Partners Trestonin enemmistöomistajaksi

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Treston Oy:stä, joka kehittää kalusteratkaisuja teollisuuteen ja muihin teknisiin ympäristöihin eri toimialoille. Trestonin aiemmat omistajat jäävät yritykseen merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi ja toimitusjohtaja Leo Saarikallio jatkaa tehtävässään. Omistajien tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihto seuraavien viiden vuoden aikana yli 100 miljoonaan euroon sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen avulla.

Attachments: Lehdistötiedote Treston 29.11.2011

Pienkoti Aura liittyy Arjessa-konserniin

Jyväskylän seudulla toimiva Pienkoti Aura on liittynyt lastensuojelupalveluita tarjoavaan Arjessa-konserniin. Yhtiökokonaisuus käsittää nyt kaikkiaan 19 lastensuojeluyksikköä Pohjanmaan ja Jyväskylän alueella. Arjessa-konserniin kuuluvat Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro, Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu, Lastensuojeluyksikkö Leppälintu, Nuorisokoti Valokki ja Pienkoti Aura.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 4.11.2011

Sentica Partners vauhdittamaan Puuilon kasvua

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Puuilo Oy:n osakekannasta. Puuilon aiemmat omistajat jäävät yritykseen merkittäviksi vähemmistöosakkaiksi ja Markku Tuomaala jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Sentica tuo yrityskaupan myötä Puuilolle entistä paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen uusille paikkakunnille perustamalla uusia tavarataloja tai tekemällä yritysostoja.

Attachments: Lehdistötiedote Puuilo 4.10.2011

Descom kasvoi suurten joukkoon ostamalla Konehuoneen

Suomalaiselle it-alalle syntyy uusi, iso toimija, kun sähköisen liiketoiminnan ratkaisutoimittaja Descom ja palvelin- ja tallennusratkaisuja toimittava Konehuone yhdistyvät. Alalle rakentuu toimija, joka ottaa vastuun asiakkaan koko sähköisen liiketoiminnan palvelukokemuksesta.

Attachments: Lehdistötiedote Descom 29.9.2011

Sentica Partnersille osake-enemmistö Kotipizza-yhtiöistä

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut enemmistön Kotipizza-yhtiöiden osakekannasta. Yrityksen aiempi omistaja Rabbe Grönblom jää yritykseen vähemmistöosakkaaksi ja käyttää jatkossa yhä enemmän aikaansa Omena-hotellien liiketoiminnan kehittämiseen. Sentica tuo yrityskaupan myötä Kotipizza-ryhmään lisää resursseja kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Attachments: Lehdistötiedote Kotipizza 2.9.2011

Citec laajentaa toimintaansa Saksaan

Sentica Partnersin kohdeyhtiö Citec Group Oy Ab on ostanut saksalaisen insinööritoimisto Imotionin, joka on erikoistunut systeemisuunnitteluun. Yritysosto on strategisesti tärkeä Citecille, jonka tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaansa Saksassa nopeampaan tahtiin.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 23.8.2011

Nuorisokoti Valokki liittyy Arjessa-konserniin

Jalasjärvellä toimiva Nuorisokoti Valokki on liittynyt lastensuojelupalveluita tarjoavaan Arjessa-konserniin. Yhtiökokonaisuus käsittää nyt kaikkiaan 13 lastensuojeluyksikköä Pohjanmaan alueella ja siinä ovat mukana Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro (Vähäkyrö, Laihia), Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu (Ylistaro), Lastensuojeluyksikkö Leppälintu (Kauhajoki) ja Nuorisokoti Valokki (Jalasjärvi).

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 8.8.2011

Sentica Partners myy Corbel Oy:n Valedo Partnersille

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt Corbel Oy:n Valedo Partnersin hallinnoimalle pääomasijoitusrahastolle. Toimiva johto jatkaa yhtiön osakkaana. Sentican omistusaikana Corbelin liikevaihto on kasvanut orgaanisesti kymmeniä prosentteja ja yhtiö on vahvistanut entisestään markkina-asemaansa kiinteistöjohtamisen toimialalla.

Attachments: Lehdistötiedote Corbel 27.7.2011

Sentica Partners myi enemmistöosakkuutensa Miratelista Ascom Holding AG:lle

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on myynyt noin 60 prosentin osuutensa Miratel Oy:stä Ascom Holding AG:lle. Myös Miratelin toimivan johdon edustajat myyvät omistamansa noin 40 prosenttia osakkeista ja jatkavat yhtiön palveluksessa kaupan jälkeen. Miratelilla on erittäin vahva markkina-asema Suomessa terveydenhuolto- ja sosiaalialan viestintä- ja henkilöturvajärjestelmien toimittajana.

Attachments: Lehdistötiedote Miratel 6.7.2011

Sentica Partners yhdistää MediaPexin ja Suomen Telecenterin samaan konserniin

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin johtamassa yritysjärjestelyssä Suomen Telecenter Oy liitetään maaliskuussa 2010 ostetun MediaPex Oy:n kanssa samaan konserniin. Yhdessä yritykset muodostavat Suomen ylivoimaisesti suurimman itsenäisen telemarkkinointialan toimijan, joka tähtää entistä parempaan ja laajempaan palveluun. Sentica Partnersin hallinnoima rahasto säilyy konsernin emoyhtiön enemmistöosakkaana.

Attachments: Lehdistötiedote Suomen Telecenter 21.6.2011

Sentica Partners Citecin pääomistajaksi

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin johtamassa yritysjärjestelyssä Citec Engineering Oy ja Citec Information Oy muodostavat uuden konsernin, Citec Groupin. Sentica Partnersin hallinnoima rahasto tulee konsernin emoyhtiön pääomistajaksi 67 prosentin osuudella. Yritysten aiempi pääomistaja Rune Westergård omistaa uudesta emoyhtiöstä 20 prosenttia ja Citecin avainhenkilöt loput 13 prosenttia. Järjestely mahdollistaa aiemmin täysin erillisinä toimineiden yhtiöiden voimakkaan kasvun ja toiminnan tehostamisen konsernisynergioita hyödyntämällä.

Attachments: Lehdistötiedote Citec 1.6.2011

Eero Leskinen Sentica Partnersin sijoitusjohtajaksi

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin sijoitustiimi vahvistuu, kun Eero Leskinen aloittaa yhtiön partnerina ja sijoitusjohtajana huhtikuussa 2011. Hän siirtyy yritykseen Isku-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

Attachments: Lehdistötiedote Eero Leskinen Sentica Partnersin sijoitusjohtajaksi 14.3.2011

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu yhteistyöhön

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu ovat perustaneet yhteisen emoyrityksen (Arjessa Oy) ja aloittaneet tiiviin yhteistyön. Samassa yhteydessä Arjessa Oy:n omistajaksi on tullut yrittäjien lisäksi Sentica Partnersin hallinnoima rahasto. Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puron ja Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun toiminta jatkuu entisellään. Omistusjärjestelyjen myötä molemmat yhtiöt saavat lisäresursseja uusien yksikköjen rakentamiseen ja avaamiseen.

Attachments: Lehdistötiedote Arjessa 30.11.2010

Sentica Partners yhdistää AtBusineksen ja Trainers’ Housen IT-projektiyksikön liiketoiminnat

Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää AtBusiness Oy:n ja Trainers’ House Oyj:n IT-projektiyksikön liiketoiminnan. Sentican hallinnoima buyout-rahasto omistaa 60,1 % ja Trainers’ House 19,9 % uudesta yhtiöstä, joka jatkaa toimintaa AtBusineksen nimellä. Loput 20 % osakkeista on yrityksen avainhenkilöiden omistuksessa. Uusi AtBusiness tähtää voimakkaaseen kasvuun monipuolisilla palveluilla, joilla asiakkaat voivat parantaa sekä sisäisten että ulkoisten liiketoimintaprosessiensa tehokkuutta. Yhtiön IT-ratkaisut perustuvat pääosin Microsoft- ja Java-teknologioihin.

Attachments: Lehdistötiedote AtBusiness 5.8.2010

Hämeenkyrön Hoitokeskus osaksi Pihlajalinnaa

Pirkanmaalla toimiva yksityinen terveydenhuoltopalveluyritys Pihlajalinna on ostanut pääomasijoittaja Sentica Partnersin tukemana Hämeenkyrön Hoitokeskus Oy:n. Kauppa vahvistaa monipuolisten palveluiden saatavuutta alueen asiakkaille ja potilaille

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 22.6.2010

HES Sairaankuljetus osti Etelä-Karjalan Ensihoito Oy:n

Johtava yksityinen sairaankuljetusyritys HES Sairaankuljetus Oy on ostanut Etelä- Karjalan Ensihoito Oy:n Harri Nenoselta ja Pia Ahoselta. Vuonna 2006 perustetun yrityksen kaikki työntekijät siirtyvät HES-konsernin palvelukseen. Pääomistaja Sentica Partnersin tuella toteutettu yrityskauppa vahvistaa konsernin asemaa ja toimintaa Etelä- Karjalassa.

Attachments: Lehdistötiedote Etelä-Karjalan Ensihoito Oy

Pirkanmaan resursseja vahvistetaan - HES Sairaankuljetus osti Kangasalan Sairasautot Oy:n

Johtava yksityinen sairaankuljetusyritys HES Sairaankuljetus Oy on ostanut Kangasalan Sairasautot Oy:n Tero Heikkilältä ja Olli Sileniukselta. Vuonna 2002 perustetun yrityksen kaikki työntekijät sekä molemmat omistajat siirtyvät HES-konsernin palvelukseen. Pääomistaja Sentica Partnersin mahdollistama yrityskauppa vahvistaa konsernin asemaa ja toimintaa Pirkanmaalla.

Attachments: Lehdistötiedote Kangasalan Sairasautot Oy

Sentica Partnersille osake-enemmistö MediaPexistä

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimasta rahastosta tulee 2.3.2010 toteutetulla järjestelyllä MediaPex Oy:n enemmistöomistaja. Yrityksen aiemmat omistajat Peter ja Anja Nyberg jatkavat merkittävinä vähemmistöomistajina. Samalla myös yhtiön toimivaan johtoon kuuluvat Tom Sandman ja Keijo Kinnula tulevat osakkaiksi. MediaPex on Suomen suurin telemarkkinointiyritys, joka työllistää puhelinmyynnin ammattilaisia 26 paikkakunnalla ympäri Suomea. Omistusjärjestelyn myötä yritys tähtää kasvuun ja palveluiden kehittämiseen.

Attachments: Lehdistötiedote MediaPex 3.3.2010

Lääketieteellisten laitteiden sopimusvalmistaja laajentaa toimintaansa

Darekon Oy on tehnyt sopimuksen Mecanova Oy:n Klaukkalan tehtaan liiketoimintojen ostosta. Pääomasijoittaja Sentica Partnersin tuella toteutetun kaupan avulla Darekon laajentaa toimintaansa lääketieteellisten laitteiden valmistajana ja saa ohutlevyosaamista, joka täydentää hyvin konsernin palvelukokonaisuutta lääketieteen laitteiden ja teollisuuden sopimusvalmistajana.

Attachments: Lehdistötiedote Darekon Oy

Pihlajalinnan pääomasijoittaja vaihtuu - Sentica Partnersin rahasto mukaan omistajaksi

Terveydenhuollon palveluita tuottavassa Pihlajalinna Oy:ssä toteutetaan rakenne‐ ja rahoitusjärjestely, jossa Terveysrahasto luopuu osakeomistuksestaan ja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto tulee yhtiön merkittäväksi omistajaksi. Sentican tavoitteena on yhdessä Pihlajalinnan henkilöstön kanssa muodostaa vahva kotimainen terveydenhuoltoalan toimija, jolla on riittävät taloudelliset resurssit tarjota suuria ulkoistushankkeita ja kasvaa yritysostoin.

Attachments: Lehdistötiedote Pihlajalinna 16.12.2009

Sentica Partnersin buyout‐rahasto keräsi 113 miljoonaa euroa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin uusi buyout‐rahasto keräsi neljänteen sulkemiseensa mennessä kaikkiaan 113 miljoonaa euroa –ylittäen 100 miljoonan euron tavoitekokonsa. Sentica Buyout III ‐rahastossa on nyt mukana kaikkiaan noin 15 eturivin institutionaalista sijoittajaa. Noin kolmasosa rahaston sijoitussitoumuksista on saatu eurooppalaisilta rahastojen rahastoilta.

Attachments: Lehdistötiedote Sentica Buyout III 19.8.2009

Sentica Partners yhdistää IT‐palveluntarjoajat Descomin ja Integwaren

Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää kaksi IT‐palveluntarjoajaa, Descom Oy:n ja Integware Oy:n. Yritysjärjestelyn myötä Sentican hallinnoima buyout‐rahasto omistaa 70% uudesta yhtiöstä, joka jatkaa toimintaa Descomin nimellä. Loput 30% osakkeista on yrityksen kymmenen avainhenkilön omistuksessa. Uusi Descom tähtää voimakkaaseen kasvuun IBM‐ohjelmistoteknologiaan perustuvalla palvelutarjonnallaan – tavoitteena on markkinajohtajuus sähköisen kaupan ratkaisuissa.

Attachments: Lehdistötiedote Descom 11.8.2009

Sentica Partnersin uusi buyout‐rahasto kokosi 50 miljoonaa euroa

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin uusi rahasto keräsi ensimmäiseen sulkemiseensa mennessä 50 miljoonaa euroa Suomen johtavilta institutionaalisilta sijoittajilta. Suurimmat sijoitussitoumukset Sentica Buyout III ‐rahastoon tekivät Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera, jotka ovat pääsijoittajina myös Sentican aiemmissa buyout‐rahastoissa. Uusi rahasto kasvattaa tässä vaiheessa Sentican hallinnoimien varojen määrän 210 miljoonaan euroon.

Attachments: Lehdistötiedote Sentica Buyout III 26.11.2008

Sentica Partners ostaa sairaankuljetus-liiketoiminnan Nurmiselta

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n (HES) Nurminen Logistics Oyj:ltä. Yhtiön vähemmistöomistajiksi tulevat myös yrityksen avainhenkilöt ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Omistajanvaihdoksen myötä yritys pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan asemaansa alan johtavana toimijana Suomessa. Meneillään oleva ensihoito‐ ja sairaankuljetusalan rakennemuutos tarjoaa lupaavat tulevaisuudennäkymät isommille toimijoille. Osakekannan kauppahinta on 7,8 miljoonaa euroa.

Attachments: Lehdistötiedote HES 10.10.2008

Sentica Partners yhdistää DWT Engineeringin ja Cavian liiketoiminnat

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut laitilalaisen DWT Engineeringin koko osakekannan Markku Sihvoselta ja Timo Kivimäeltä. DWT Engineering on erikoistunut lietteen käsittelyyn ja saavuttanut yli 20‐vuotisen historiansa aikana vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla. Sentica‐perheeseen kuuluva Cavia on kehittänyt ultraäänitekniikkaan perustuvan tehokkaan menetelmän, jolla kiihdytetään lietteen mädätystä. DWT:n ja Cavian yhdistetyllä osaamisella pystytään pienentämään jätevesilaitosten ympäristökuormitusta ja tehostamaan bioenergian tuotantoa.

Attachments: Lehdistötiedote DWT 1.10.2008

Pääomasijoittaja Sentica Partnersille enemmistöosuus Miratelista

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut kolmelta yksityissijoittajalta 52 prosenttia Miratel Oy:stä, joka on erikoistunut IP‐pohjaisiin hoitajakutsujärjestelmiin. Toimiva johto jatkaa yrityksen osakkaina omistaen loput 48 prosenttia osakkeista. Miratelilla on noin 30 vuoden kokemus alan järjestelmistä ja erittäin vahva markkina‐asema julkisessa terveydenhuollossa. Omistusjärjestelyn myötä yritys tavoittelee mm. palveluvalikoiman vahvistamista ja kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Attachments: Lehdistötiedote Miratel 4.8.2008

Sentica Partners ostaa Arme Oy:n

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto ostaa Arme Oy:n osakekannan Panostaja Oy:ltä ja muilta vähemmistöosakkailta. Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Pyykönen jatkaa merkittävänä omistajana säilyttäen noin 20 prosentin osuuden yrityksestä. Teolliseen eristämiseen erikoistunut Arme tähtää uudella omistuspohjalla kasvuun sekä palveluvalikoimaansa laajentamalla että yritysostoin. Velaton kauppahinta on 25,5 MEUR.

Attachments: Lehdistötiedote Arme Oy 3.7.2008

Sentica Partners myi nopeasti kasvavan Openbitin Tanlalle

Pääomasijoittaja Sentican Partnersin hallinnoimat rahastot, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Forssan Seudun Puhelin Oy ja Innofinance Oy myyvät enemmistö-osuutensa Openbit Oy:stä intialaiselle Tanla Solutions Ltd:lle. Openbit on kasvanut erittäin voimakkaasti viime vuosina ja on nyt maailman johtava matkapuhelinten lisenssinhallinta- ja maksujärjestelmäosaaja. Kauppa antaa suomalaissijoittajille hyvän tuoton ja Openbitille laajemmat resurssit ja jakelukanavat osana maailmanlaajuisesti toimivaa telekommunikaatioalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajaa.

Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot myyvät yhdessä muiden sijoittajien kanssa 85 prosentin osuutensa Openbit Oy:stä Tanlalle. Kaupassa yhtiön arvo oli 12 MEUR. Tanla aikoo ostaa loput 15 prosenttia yrityksen toimivalta johdolta seuraavien kahden vuoden aikana. Openbit täydentää Tanlan ohjelmisto- ja palvelutarjontaa mobiilimaksamisen alueella ja vahvistaa yrityksen maantieteellistä läsnäoloa globaaleilla markkinoilla.

Openbit kehittää lisenssinhallinta- ja maksujärjestemiä älypuhelimiin. Sen asiakkaita ovat mobiilialan johtavat valmistajat, operaattorit ja sovelluskehittäjät. Yrityksen toiminnan ydin on lisenssienhallintaliiketoiminta, joka perustuu sen kehittämään License Manager - ohjelmistoon. Laskutusmalli toimii jo eri puolilla maailmaa 90 matkapuhelinoperaattorin verkossa ja kaikilla tärkeimmillä luottokorteilla.

Sentica Partners tuli sijoittajana mukaan tamperelaiseen Openbitiin jo yrityksen siemenvaiheessa vuonna 2002. Vuosien mittaan pääomasijoittaja on kasvattanut sijoitustaan yrityksessä. ”Openbitin toiminta perustuu erittäin vahvaan tekniseen osaamiseen ja näkemykseen. Nyt kun markkinat ovat auenneet erilaisten älypuhelinsovellusten jakeluun ja maksamiseen suunnitelluille ratkaisuille, on yritykselle otollinen aika siirtyä osaksi isompaa kokonaisuutta. Tanla Solutionsissa Openbitin teknologiaa ja ratkaisuja pystytään markkinoimaan tehokkaammin ympäri maailmaa. Irtaudumme yrityksestä tyytyväisinä sijoitukseen, jonka avulla rahastomme sijoittajat saavat hyvän tuoton sijoittamalleen pääomalle”, linjaa Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila.
 

”On hienoa nähdä, miten Teollisuussijoituksen sijoituskohteena neljä vuotta ollut yritys kehittyy, kasvaa ja menestyy myös maailmalla”, sanoo johtaja Henri GrundsténTeollisuussijoituksesta.“Omistusjärjestely antaa meille mahdollisuuden laajentaa merkittävästi nykyistä liiketoimintaamme. Tanlan ohjelmistokehitysresurssien ja laadunvarmistuksen avulla voimme nopeammin implementoida asiakkaiden toivomia uusia toimintoja ja mobiilialustoja”, toteaa Openbitin toimitusjohtaja Arto Lehtonen.

Deloitte Technology Fast -selvityksen mukaan Openbit on yksi Suomen nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä viimeisten viiden vuoden aikana. Viime tilikaudella yrityksen liikevaihto oli yli 10 MEUR ja kuluvalla tilikaudella sen odotetaan nousevan noin 26 MEUR:n tasoon. Openbitin palveluksessa on 17 telekommunikaatioalan ammattilaista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Uotila, Sentica Partners Oy
puhelin: 040 553 6110, sähköposti: mika.uotila (at) sentica.fi

Johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puhelin: 050 431 0840, sähköposti: henri.grundstén (at) teollisuussijoitus.fi

Toimitusjohtaja Arto Lehtonen, Openbit Oy 
puhelin: 040 821 8225, sähköposti: arto.lehtonen (at) openbit.com
www.openbit.com


Sentica Partners Oy on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy keskisuuriin ja pieniin yritysjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen osaamisen. Yritys tukee aktiivisesti kohdeyritysten kasvua ja kehittymistä tarjoamalla niiden käyttöön asiantuntijaverkostonsa erityisosaamista ja muita resursseja. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia. Yrityksen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: buyout-järjestelyt, alueelliset omistusjärjestelyt ja terveysteknologia. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 20 pääomasijoittamisen ammattilaista.
www.sentica.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa.
www.teollisuussijoitus.fi

Tanla Solutions Ltd - Tanla Mobile Asia Pacific Pte Ltd:n (Singapore) holding-yhtiö - on johtava telekommunikaatioalan infrastruktuurin tarjoaja, jonka pääkonttori on Hyderabadissa, Intiassa, ja toimistot Lontoossa, New Yorkissa, Singaporessa, Dublinissa ja Colombossa. Yritys on listattu sekä Intian NSE-pörssissä että Mumbain pörssissä. 31.3.2008 päättyneellä tilikaudella Tanlan liikevaihto oli 119 MUSD.
www.tanlasolutions.comwww.tanlamobile.com

Sentica Partners ostaa YIT:n sijoittaja-, vuokra- ja taloushallintopalvelut

Pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ostaa YIT Kiinteistötekniikka Oy:n sijoittaja-, vuokra- ja taloushallintopalvelut. Kaupan myötä syntyy alan suurin itsenäinen toimija Suomessa. Uusi yhtiö, Corbel Oy, toimii valtakunnallisesti tarjoten kiinteistöomaisuuden hallinnan ja kiinteistöjohtamisen asiantuntijapalveluita kiinteistösijoittajille, käyttäjäomistajille ja kiinteistöjen vuokralaisille. Yrityksen tavoitteena on tarjota kiinteistösijoittajille paras mahdollinen tuotto sijoituksilleen ja turvata kiinteistöjen häiriötön käyttö. Vastuullisena markkinajohtajana uusi yhtiö myös jatkuvasti kehittää toimintaansa jalostamansa kiinteistötiedon avulla. Yhtiön toimitusjohtajaksi on kutsuttu aiemmin YIT:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtajana toiminut Harri Oesch.

Attachments: Lehdistötiedote Corbel 21.5.2008

FinnSonicin osavalmistus HT Lasertekniikalle

Teollisuuden puhtausratkaisujen toimittaja FinnSonic Oy myy osavalmistus‐ ja hitsausliiketoimintansa HT Lasertekniikka Oy:lle. Innovatiivisilla ratkaisuillaan alan kärkeen tähtäävä FinnSonic tehostaa tuotteidensa valmistusta järjestelyllä, jolla pystytään entisestään lyhentämään projektien toimitusaikoja ja varmistamaan johtoasema tuotteiden laadussa. Tänään solmitun sopimuksen myötä molemmat yhtiöt hyötyvät mm. yhdistetyn tuotantokapasiteetin mukanaan tuomista suuruuden eduista materiaalihankinnoissa. Kauppa koskee 11 FinnSonic Oy:n osavalmistuksen työntekijää, jotka jatkavat HT Lasertekniikan palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Attachments: Lehdistötiedote FinnSonic ja HT 9.4.2008

Sentica Partners elektroniikkavalmistaja Darekoniin

Pääomasijoittaja Sentica Partners ostaa 60 prosenttia Oy Darekon Ltd:n osakekannasta. Yhtiön aikaisemmat pääomistajat, Kai ja Henri Orpo, jäävät yritykseen vähemmistöomistajiksi omistamansa Dinos Investment Oy:n kautta. Elektroniikan sopimusvalmistaja Darekonin tuotanto painottuu vaativaan lääketieteen elektroniikkaan ja teollisuuselektroniikkaan. Omistusjärjestelyllä pyritään luomaan edellytykset Darekonin toiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen Suomessa ja lähimarkkinoilla sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyiden avulla. Tavoitteena on luoda Pohjoismaiden johtava lääketieteen laitteiden sopimusvalmistaja.

Attachments: Lehdistötiedote Darekon 11.2.2008

Sentica myi Plenwaren Cybercomille

Pääomasijoittaja Sentica Partners on myynyt osuutensa Plenware Group Oy:stä ruotsalaiselle pörssiyritykselle Cybercom Groupille. Sentican runsaan neljän vuoden omistusaikana tamperelainen ohjelmistokehitystalo on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin noin kymmenkertaiseksi – työllistäen tänä päivänä noin 550 henkilöä Suomessa, Virossa, Romaniassa ja Kiinassa. Nyt tehdyllä yrityskaupalla pääomasijoittaja sai hyvän tuoton sijoitukselleen.

Attachments: Lehdistötiedote Plenware 21.12.2007

Sentica Partners myy Elematicin Pamplonalle

Pääomasijoittaja Sentica Partnersin johtama sijoittajaryhmä myy Elematic Group Oy:n Pamplona Capital Managementin hallinnoimalle pääomarahastolle. Toimiva johto jatkaa yhtiön osakkaana. Sentica ja muut sijoittajat ostivat Elematicin elokuussa 2006 Consolikselta. Sentican omistusaikana yhtiön liikevaihto on kasvanut orgaanisesti ja yritysostojen kautta kymmeniä prosentteja lähestyen 100 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto on yli kaksinkertaistunut. Irtautumisessa myyjäosapuoli saa sijoittamansa pääoman takaisin moninkertaisena.

Attachments: Lehdistötiedote Elematic 17.09.2007

Sentican terveysteknologiarahasto keräsi 30 miljoonaa euroa

Sentica Terveysteknologia I Ky on pääomasijoittaja Sentica Partnersin ensimmäinen toimialaerikoistunut rahasto. Rahasto keräsi ensimmäiseen sulkemiseen institutionaalisilta sijoittajilta kaikkiaan 30 miljoonaa euroa – lopullisen tavoitteen ollessa 50‐60 miljoonaa euroa. Sentican tavoitteena on osallistua toimialan rakennemuutokseen ja ‐järjestelyihin uudella tavalla: rahasto keskittyy sijoitustoiminnassaan enemmistösijoituksiin terveydenhuoltoalan vakiintuneisiin pienehköihin yrityksiin ja rakentaa niistä kehityskelpoisia kokonaisuuksia.

Attachments: Lehdistötiedote Terveysteknologiarahasto 3.8.2007

Sentica Partners yhdistää levyntyöstön edelläkävijät

Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää kaksi levyntyöstön huippuosaajaa: suomalaisen Pivaticin ja ruotsalaisen KMT Ursvikenin. Järjestelyn myötä syntyvä konserni parantaa asiakkaidensa tuottavuutta tarjoamalla edistyksellisiä ratkaisuja levynmuokkaukseen. Molemmat yritykset jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä. Yhdistymisestä syntyvät synergiaedut – globaali myyntiverkosto, palvelukonsepti ja hankintojen optimointi – valjastetaan lisäkasvun luomiseen. Konsernin liikevaihdoksi muodostuu tänä vuonna 38 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 155 henkilöä.

Attachments: Lehdistötiedote Ursviken 18.6.2007

Mika Uotila on nimitetty Sentica Partners Oy:n toimitusjohtajaksi

KTM Mika Uotila on nimitetty pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n toimitusjohtajaksi. Uotila jatkaa edelleen myös yrityksen Buyout‐tiimin vetäjänä.

Attachments: Lehdistötiedote uusi toimitusjohtaja 1.4.2007

Lataa lisää