Sentica

Sentica on riippumaton pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen.

Me olemme omistautuneita edistämään todellista muutosta ja menestystä yrityksissä, joihin sijoitamme. Keskitymme tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia yrityksissä ja rakentamaan tiimin, joka jakaa intohimomme ja strategisen visiomme. Olemme pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja hyvä kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme. Yhdessä voimme saavuttaa seuraavan tason.  

Me olemme 16 pääomasijoittamisen ammattilaista, joilla on laaja kokemus pääomasijoittamisen lisäksi konsultoinnista, investointipankkitoiminnasta sekä lukuisilta teollisilta toimialoilta. Toimistomme Helsingissä ja Kuopiossa tarjoavat erinomaisen paikallisen osaamisen. Sentican omistavat sen seitsemän partneria ja yritys on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

Historiamme aikana olemme keränneet viisi rahastoa, joihin johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot ovat sijoittaneet yhteensä 500 miljoonaa euroa. Sentican kohdeyhtiöt työllistivät vuonna 2017 yli 3 000 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto ylitti 800 miljoonaa euroa.

Historia

 • 2004

  Sentio ja Teknia yhdistyvät Senticaksi

 • 2005

  Sentica tarkentaa strategiaa ja keskittyy kasvurahoitukseen ja omistusjärjestelyihin. Ensimmäinen buyout-rahasto (Sention Kasvurahasto II) kerätään

 • 2007

  Sentica perustaa erillisen terveysteknologiatiimin ja Terveysteknologiarahasto kerätään

 • 2009

  Sentica keskittyy pieniin ja keskisuuriin buyout-sijoituksiin ja luopuu alueellisten rahastojen hallinnoimisesta myymällä kyseisen liiketoiminnan sen avainhenkilöiden perustamalle Canelco Capitalille. Toinen buyout-rahasto (Sentica Buyout III) kerätään

 • 2013

  Sentican kolmas buyout-rahasto (Sentica Buyout IV) kerätään

 • 2017

  Sentican neljäs buyout-rahasto (Sentica Buyout V) kerätään

Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategiamme perustuu proaktiiviseen sijoitusmahdollisuuksien etsintään, joissa on potentiaalia kestävään arvonluontiin. Uskomme, että hyvät yritykset rakennetaan yhdistämällä intohimo, ihmiset ja resurssit.

Teemme enemmistösijoituksia suomalaisiin eri toimialojen yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälistymisen, tuote-/palvelutarjonnan laajentamisen, uuden strategisen suuntautumisen tai toimialajärjestelyjen avulla. Teemme sijoituksia kannattaviin ja kassavirtapositiivisiin yrityksiin. Emme sijoita tappiollisiin, saneerausta vaativiin yrityksiin.  Pyrimme rakentamaan ja kehittämään liiketoimintaa yhdessä aikaisempien omistajien kanssa, ja olemmekin saavuttaneet tämän kaltaisia yhteistyömalleja suuressa osassa sijoituksiamme. 

Vastuullinen sijoittaminen

Olemme sitoutuneet huomioimaan ESG-asiat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat) keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.

Liitetiedosto: Sentican vastuullisen sijoittamisen politiikka

portfolio